SF Logo Gävle  Byt stad
Biobiljetter
Välj Biograf Välj Biograf för att få fram föreställningstiderna
Välj dag

Föreställningar Idag 8/7

Entourage 21:30  
Jurassic World 18:45  
Jurassic World 3D 21:15  
Magic Mike XXL 21:30  
Minioner (sv tal) 16:00  
Minioner 3D (eng tal) 15:15  
Minioner 3D (sv tal) 18:00  
Prästen i paradiset (textad) 20:00  
Spy 17:30  
Terminator 3D: Genisys 21:00  
Terminator: Genisys 20:15